TECHNOLOGIA HAWKO DLA TWOJEGO DOMU

PRZEMYSŁ I INSTYTUCJE

Utrzymanie sprawności instalacji jest bardzo często podstawowym czynnikiem wpływającym na pracę przedsiębiorstwa, instytucji czy biura. Dzięki współpracy z Naszą firmą otrzymują Państwo gwarancję utrzymania sprawności zabezpieczonych układów, maksymalne zwiększenie jej efektywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Nasze polimerowe preparaty można wykorzystać zarówno do czyszczenia i zabezpieczenia instalacji c.o. jak i pozostałych obiegów wodnych, w tym także instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz do czyszczenie wymienników ciepła. Preparaty HAWKO są biodegradowalne i mogą być stosowane do wszelkiego rodzaju instalacji. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie czyszczenia i zabezpieczenia układu zapewniamy również stały audyt stanu instalacji oraz cykliczne badanie parametrów wody instalacyjnej. Dzięki temu mają Państwo pewność utrzymania jej w stanie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie przy maksymalnej efektywności i zminimalizowanie ryzyka osadzania się wszelkiego rodzaju osadów i zanieczyszczeń, a w konsekwencji zapobiegnięciu jej awarii i ewentualnych uszkodzeń.

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Nasza oferta skierowana jest zarówno do spółdzielni jak i wspólnot mieszkaniowych. Budynki nowe zabezpieczamy polimerowym środkiem HAWKO P dzięki czemu na przestrzeni lat utrzymujemy całość instalacji w stanie idealnym, zapobiegając w ten sposób jej degradacji. Budynki już istniejące podlegają dwóm procesom: czyszczenia i zabezpieczenia. Na przestrzeni zaledwie kilku lat z odkładających się osadów powstaje coraz większa warstwa trudno usuwalnego złogu, który z jednej strony pochłania przesyłaną energię, a z drugiej tworzy warstwę izolacyjną dla oddawanego ciepła. W konsekwencji braku regularnego czyszczenia i zabezpieczania układu, postępująca korozja oraz degradacja wydatnie obniża sprawność układu, a także wymusza konieczność wymiany całej instalacji, co jest kosztowne i uciążliwe.

DOMY JEDNORODZINNE

Oferta dla klientów indywidualnych bazuje głównie na dwóch preparatach: HAWKO - C i HAWKO – P. Dzięki temu każdy właściciel swojej nieruchomości może indywidualnie bądź też przy współpracy z serwisantem na bieżąco czyścić i zabezpieczać instalację c.o. Starsze budynki można bardzo łatwo i skutecznie wyczyścić oraz doprowadzić do wyraźnego zwiększenia efektywności działania instalacji. Nagromadzona warstwa osadu w układzie grzewczym o szerokości 2 mm powoduje straty energii na poziomie 15 %. W przypadku 6 mm będzie to już ok. 34 %. Ponadto nasz polimerowy preparat HAWKO – L przeznaczony do czyszczenia instalacji niskotemperaturowych idealnie sprawdzi się do układów ogrzewania podłogowego

Strata energetyczna w instalacji grzewczej

Nośnikiem ciepła w instalacjach grzewczych jest woda. Zawiera ona wiele minerałów, które krążąc w układzie, sukcesywnie osadzają się na ściankach instalacji w wymiennikach ciepła, zaworach, termoregulatorach i grzejnikach. Są to osady kamienne, rdza, muły, a także mikroorganizmy. Wraz z upływem czasu z odkładających się osadów powstaje coraz większa warstwa trudno usuwalnego złogu, który z jednej strony pochłania przesyłaną energię, a z drugiej tworzy warstwę izolacyjną dla oddawanego ciepła. Warstwa osadu w układzie grzewczym o szerokości 2 mm powoduje straty energii na poziomie 15 proc. W przypadku 6 mm będzie to już ok. 34 %. Dodatkowo, pod wpływem zanieczyszczeń, wymienione wyżej urządzenia przestają prawidłowo funkcjonować i zwiększa się ryzyko ich uszkodzenia. W konsekwencji braku regularnego czyszczenia i zabezpieczania układu, postępująca korozja oraz degradacja wymusza konieczność wymiany całej instalacji, co jest kosztowne i uciążliwe. Warto zatem na bieżąco dbać o czystość instalacji, aby utrzymywać jej parametry w idealnym stanie, wydłużyć żywotność i skuteczność działania.

straty energetyczne w instalacjach grzewczych

procentowy spadek wydajności instalacji grzewczej pod wpływem warstwy zanieczyszczeń.

* dane zgodne z opinnią Politechniki Warszawskiej

2 mm

15%

starty

4 mm

24%

starty

6 mm

34%

starty

Technologia HAWKO CHEM

     Do niedawna dostępne było czyszczenie instalacji c.o. jedynie środkami kwasopochodnymi. Ich agresywne działanie przynosi jednak połowiczny efekt. Z uwagi na uciążliwość i wysokie koszty metoda ta stosowana jest raczej w sytuacjach awaryjnych. Znaczna, trudniej dostępna część złogów pozostaje nienaruszona, ponadto istnieje niebezpieczeństwo i bardzo duże prawdopodobieństwo uszkodzenia instalacji w przypadku nieostrożnego lub niefachowego obchodzenia się z preparatami.

     Postęp technologiczny otwiera nowa możliwości także w tej dziedzinie. Hawko Chem jest producentem nowoczesnych, opartych na technologii polimerowej preparatów, które potrafią skutecznie wyczyścić i zabezpieczyć instalacje grzewcze, bez ryzyka narażenia się na ewentualne uszkodzenia czyszczonych układów. Produkty Hawko Chem można stosować do wszystkich rodzajów instalacji, niezależnie z jakich materiałów są zbudowane. Ponadto preparaty te są biodegradowalne i całkowicie neutralne dla środowiska.

     Proces czyszczenia przy użyciu polimerowych preparatów HAWKO Chem przeprowadza wykwalifikowany, posiadający wszelkie wymagane uprawnienia pracownik firmy. Pracownik przed przystąpieniem do prac wykonuje niezbędne pomiary czyszczonej instalacji, ocenia ilość i rodzaj preparatu niezbędnego do zastosowania oraz wykonuje obowiązkowe pomiary wody. Następnie po analizie wyników do instalacji wprowadzany jest wybrany preparat, który pozostaje w cyrkulacji przez okres około 2-4 tygodni. Cały proces na bieżąco, poprzez systematyczne kontrole pracownika jest monitorowany i w zależności od stopnia zanieczyszczenia układu podejmowane są decyzje o konieczności uzupełniania preparatu czyszczącego. Proces ten trwa do momentu osiągnięcia pożądanego efektu, który oceniany jest na podstawie weryfikowanych parametrów. Następnie zład (bezpieczny dla środowiska) spuszczany jest bezpośrednio do kanalizacji. Instalacja po opłukaniu napełniana jest świeżą wodą i ponownie zostają sprawdzone wszystkie niezbędne parametry. Aby zabezpieczyć czyszczony układ przed ponownym zanieczyszczeniem i odkładaniem się osadów, zaaplikowany zostaje polimerowy inhibitor, którego zadaniem jest zapobieganie ponownemu tworzeniu się złogów. W ten sposób wykonując coroczną kontrolę stanu instalacji, niezbędne pomiary i uzupełniając na bieżąco ilość polimerowego inhibitora krążącego w układzie, zapewniamy utrzymanie instalacji w idealnym stanie, jej skuteczność i cichą pracę. W przypadku nowych instalacji zalecane jest stosowanie inhibitora polimerowego od początku eksploatacji. Pozwala to utrzymywać układ w czystości i pełnej sprawności, a tym samym kilkukrotnie wydłużyć jego żywotność.

zadzwoń i dowiedz się więcej

Chętnie odpowiemy na państwa pytania i pomożemy dopasować ofertę do państwa potrzeb.